Alle thema's

Alle berichten van Verso

“Wij streven ernaar dat LGBTI+ inclusie een feit is."

“Wij streven ernaar dat LGBTI+ inclusie een feit is."

Bij çavaria beseffen ze dat inclusie een leer- en groeiproces is dat tijd en geduld vraagt. De organisatie zit al op het punt dat kruispuntdenken een reflex is, da…

Nieuw: HRwijs Inclusief

Nieuw: HRwijs Inclusief

Samen met onze federaties Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro lanceren we HRwijs Inclusief: een project met steun va…

"Diversiteit is een bron van waardevolle inzichten, ideeën en nieuwe perspectieven"

"Diversiteit is een bron van waardevolle inzichten, ideeën en nieuwe perspectieven"

Bjièn daagt de geldende standaarden uit en moedigt bedrijven en organisaties aan om dat ook te doen. Het is belangrijk om te beseffen dat diversiteit een bron is v…

“D&I, daar moet je nooit te lang over praten, je moet het gewoon doen.”

“D&I, daar moet je nooit te lang over praten, je moet het gewoon doen.”

Avansa ziet zowel kansen als uitdagingen voor diversiteit en inclusie. “D&I, daar moet je nooit te lang over praten, je moet het gewoon doen.” Vertrek van…

"Het overheidsbeleid is vaak nog gericht op de happy few"

"Het overheidsbeleid is vaak nog gericht op de happy few"

Bij Bond Beter Leefmilieu zijn ze zich ervan bewust dat ze als organisatie diverser moeten worden om het bredere publiek te bereiken. Geen makkelijke opdracht, beseffen z…

HR-data, het nieuwe goud

HR-data, het nieuwe goud

Het begrip ‘data’ is tegenwoordig overal te vinden, ook in HR. Van HR-diensten wordt meer en meer gevraagd om beleid en beslissingen te onderbouwen met object…

Maak kennis met de #verschilmakers. Employer branding bij Familiehulp

Maak kennis met de #verschilmakers. Employer branding bij Familiehulp

Om talent en toekomstige verschilmakers aan te trekken, zet Familiehulp stevig in op employer branding. Daarbij wordt elke medewerker naar voren geschoven als een #versch…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting

Het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’.