Inclusiescan

verso_handen_web

Heb jij de Inclusiescan al ingevuld? 20 minuten. Meer tijd vraagt de inclusiescan niet om jouw onderneming volledig door te lichten.

De inclusiescan is een handig, gratis, online instrument waarmee elke organisatie kan inschalen waar ze zich bevindt op vlak van diversiteit en inclusie.

Hoe werkt de inclusiescan precies?

De inclusiescan is een lijst van 90 stellingen in verband met 9 HR-domeinen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de inclusiescan invullen. Bij elke stelling duid je aan hoe je vindt dat jouw organisatie scoort. Heb je de lijst afgerond, dan krijg je een rapport met de resultaten in jouw mailbox. In dat rapport staan je potentiële zwaktes, valkuilen, groeikansen, kwaliteiten en sterktes binnen elk domein. Concreet gaat het over in hoeverre jouw organisatie rekening houdt met verscheidenheid in het personeelsbestand, zorgt dat iedereen z’n plek heeft, communiceert op maat van de werknemers… Het is een meetinstrument om te kijken hoe goed een organisatie met inclusie omgaat. Elke organisatie kan er trouwens volledig gratis gebruik van maken!

Wat brengt het op?

Op basis van het rapport kan de organisatie gerichte maatregelen nemen om haar inclusievermogen te versterken. Je krijgt krijgt een helder zicht op specifieke aspecten van je beleid waar nog verbetering mogelijk is. Je kunt na afloop trouwens ook altijd bij ons aankloppen voor bijkomend advies of een extra informatief gesprek over je resultaten.

Heb ik die scan wel nodig? We zijn toch goed bezig?

Het kan dat een onderneming verschillende initiatieven lanceert en denkt dat ze erg goed bezig is, maar dat de werknemers daar weinig of niks van merken. De inclusiescan kan dat hiaat blootleggen doordat het de verschillen op organisatieniveau blootlegt in een op maat gemaakt rapport. Door je werknemers te bevragen, creëer je een draagvlak in je organisatie en betrek je iedereen in het inclusieverhaal.

Wil je weten hoe inclusief jouw onderneming is? Surf naar inclusiescan.be