Raken vacatures in jouw onderneming maar moeilijk ingevuld? Is je cliënteel bovendien diverser geworden en wil je hierop inspelen? Heb je nood aan een nieuwe HR-strategie om werk te werkbaarder te maken en resultaten te boeken? Streef je ernaar om continu te blijven leren en groeien op het gebied van sociaal werkgeverschap?

Is het antwoord op deze vragen volmondig ‘ja’? Goed nieuws! Speciaal voor jou lanceren Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind, Zorgnet-Icuro, Verso en VIVO een nieuw aanbod: HRwijs Inclusief!

HRwijs Inclusief - nieuwsbrief banner

HRwijs Inclusief bestaat uit intensieve begeleiding in de vorm van Groeilabo’s over verschillende aspecten van je personeelsbeleid. Dit doen we in samenwerking met een aantal straffe partnerorganisaties: JobRoad, BlinkOut, Emino, I-Diverso en IN-Z.

Begeleiding op maat door experten, wat moet dat kosten?

Niet onbelangrijk, dit aanbod is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE!

Voor wie?

  • HRM-verantwoordelijken, directie, leidinggevenden, etc. van (sociale) ondernemingen gevestigd in Vlaanderen.
  • Deze aanvraag valt onder de de-minimisregelgeving. Bij inschrijving dien je een verklaring op eer te ondertekenen waarin staat dat deze drempel niet overschreden zal zijn op het moment van toekenning van de steun.

Starten doen we alvast met een 'Groeilabo Instroom'

Als je onderneming behoefte heeft aan een meer (diverse) instroom, moet je een andere aanpak durven overwegen. Misschien zoek je naar profielen die buiten de gebruikelijke rekruteringskanalen vallen. Dan is het hoog tijd om de blinde vlekken in je instroom-, rekruterings- en retentiebeleid aan te pakken en om te zetten naar inclusieve praktijken met een groter bereik en hogere retentie als gevolg.

HRwijs Inclusief biedt, in samenwerking met JobRoad, het 'Groeilabo Instroom' aan. De focus ligt hierbij op het aanleren en testen van een nieuw instroom- en rekruteringsbeleid.

In een traject van 3 maanden:

  • Ontmoet je heel wat diverse profielen om jouw vacatures in te vullen.
  • Krijg je begeleiding en coaching doorheen het rekruteringstraject.
  • Word je professioneel begeleid door experts.

Dit Groeilabo ter waarde van 6.065 euro is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE!

In 2024 landen we nog in Gent en Leuven. De ideale manier om extra stappen te zetten in een vernieuwd instroombeleid.

HRwijs Inclusief - banner logo's federaties (met vivo)