Over Groeilabo 'Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken'

Groeilabo 'Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken'

Groeilabo 'Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken'

Impliciete spanningen op de werkvloer kunnen zeer veel energie vragen van alle betrokkenen. Ze zorgen er onder andere voor dat relatief kleine taken werknemers zeer veel 'kosten'. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Om deze vragen te beantwoorden biedt HRwijs Inclusief jou het groeilabo 'Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken'.

Waarom deelnemen aan dit Groeilabo? 

Wij geven je alvast minstens 4 goede redenen:  

 1. Een traject helemaal op maat van jouw onderneming: je krijgt als onderneming een heel pakket aan individuele begeleiding.
 2. Je krijgt professionele begeleiding door experts. 
 3. Je leert tegelijk ook van collega’s uit andere ondernemingenuit verschillende sectoren, in een open en vertrouwelijke sfeer.
 4. Dit Groeilabo ter waarde van 6.065 euro is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE.

Wat houdt het Groeilabo juist in? 

Doorheen het Groeilabo word je begeleid in volgende stappen:  

 1. Je neemt deel aan de kick-off sessie op donderdag 6 juni. Tijdens deze sessie maken we kennis met elkaar. De uitdagingen van elke onderneming worden in kaart gebracht en je krijgt een toelichting over het traject. 
 2. Samen met de expert bepaal je welke thema's prioritair zijn om in te zetten en krijg je daarbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Dit uit zich in een individueel actielpan op maat van de onderneming. 
 3. Je wordt begeleid en gecoacht gedurende 6 maanden. Een expert observeert en adviseert met als doel drempels weg te werken en meer inclusieve praktijken in te voeren.
 4. Je engageert je onderneming om veranderingen te realiseren op de werkvloer.
 5. Je neemt deel aan de collectieve terugkomsessie

Wat kan en weet je na afloop van dit Groeilabo?

Je leert

 • Spanningen en fricties zichtbaar maken voor jezelf en voor je team(s).
 • Die spanningen en fricties als groeimogelijkheden benaderen.
 • Methodieken om voor die groeimogelijkheden concreet de context aan te passen.
 • Praktische en bruikbare gespreksvormen om moeilijke gesprekken aan te gaan.
 • Samen met je team(s) die methodieken toepasssen, nu en in de toekomst.

Praktisch 

 • Wanneer:
  • Op 6 juni 2024 vindt de Kick-off met netwerkmoment plaats - Leuven. Wij starten om 13u en eindigen om 16u. 
  • Vanaf dat moment start het in-huis dienstverlening in de onderneming, inclusief opmaak en uitvoering ‘rollend’ actieplan. 
  • Op donderdag 30 januari 2025 zal de laatste collectieve sessie plaatsvinden. Wij starten om 13u en eindigen om 16u. 
 • Tot 6 weken nadien heb je recht op individuele coachingsgesprekken
 • Voor wie: 
  • HRM-verantwoordelijken, directie, leidinggevenden, etc. van (sociale) ondernemingen.  
  • Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving. Bij inschrijving dien je een verklaring op eer te ondertekenen waarin staat dat deze drempel niet overschreden zal zijn op het moment van toekenning van de steun.
 • Gratis deelname maar inschrijven is verplicht. Dit traject volgt onze algemene voorwaarden. 

Dit aanbod wordt jou aangeboden door: 

HRwijsInclusief

Wie is HRwijs Inclusief?

HRwijs Inclusief is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Sociare, SOM, HERWIN, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro.

In samenwerking met: 

BlinkOut (blauw)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.